WV Jeugdplan

Wherevogels jeugdplan kleding

Veelal worden alleen selectieteams voorzien van gesponsorde trainingspakken, terwijl kinderen spelend in een lager team ook de wens hebben om in dezelfde trainingspakken te lopen. Om elk Wherevogels jeugdlid de kans te kunnen geven om in een “gesponsorde” trainingspak naar de wedstrijden af te reizen, is bij De Wherevogels de Jeugdplan kleding geïntroduceerd.

Alle Wherevogels jeugdteams (jongens & meisjes) worden voorzien van Wherevogels trainingspakken en Wherevogels shirts. Dat zijn inmiddels meer dan 30 teams (meer dan 400 jeugdleden!). Het trainingspak en shirt draagt als reclame “Jeugdplan”.

Inmiddels staat onze vereniging bekend om de unieke en representatieve uitstraling van al onze jeugdteams.

Hoe werkt Wherevogels Jeugdplan kleding?

De Wherevogels Jeugdplan kleding wordt begin van elk voetbalseizoen in bruikleen afgegeven aan de jeugdleden en de vereniging vraagt daarvoor een geringe financiële tegenprestatie, namelijk de huur van € 20,00 per  set Jeugdplan kleding per seizoen.

De aanschafkosten van een Wherevogels shirt en trainingspak liggen aanzienlijk hoger en rekening houdende door slijtage met een gemiddelde levensduur van de Jeugdplan kleding van 3 jaar kost deze faciliteit de vereniging geld, Heel veel geld………..!!

Om de kosten in het gareel te houden zijn enkele afspraken over het gebruik van de Jeugdplan kleding noodzakelijk, namelijk

 
Voorwaarden gebruik Jeugdplan kleding

Om gebruik te kunnen maken van de Wherevogels Jeugdplan kleding  dient het Wherevogels lid aan alle verplichtingen te hebben voldaan. De contributie en eventuele andere financiële verplichtingen moeten aan de vereniging zijn voldaan.

De in bruikleen gestelde Jeugdplan kleding mag uitsluitend op wedstrijddagen en/of wedstrijdavonden binnen de "normale" uren worden gebruikt.

De in bruikleen gestelde Jeugdplan kleding mag niet worden gebruikt voor privé doeleinden, tijdens schoolactiviteiten en/of trainingsactiviteiten.

Elke spe(e)l(st)er dient de Jeugdplan kleding correct en zorgvuldig te onderhouden en te gebruiken. Eventuele beschadigingen, welke niet het gevolg zijn van “normaal gebruik” (*), wordt in rekening gebracht aan het betreffende lid tot ten hoogste van de vervangingskosten van het beschadigde.

(*)          Onder “beschadigingen als gevolg van normaal gebruik”  wordt verstaan,

slijtage die kan optreden tijdens wedstrijden. Extreme slijtage veroorzaakt door gebruik buiten wedstrijddagen en/of wedstrijdavonden (de normale uren), verfvlekken e.d. vallen hier niet onder en zodanig beschadigde goederen zullen volledig worden berekend.

In geval van non-activiteit heeft spe(e)l(st)er na twee kalenderweken geen aanspraak meer op het in bruikleen gestelde Jeugdplan kleding door vereniging.

Tijdens de uitgifte van de Jeugdplan kleding dient naast de betaling van de huur ad € 20,00 door de ouder/verzorger van het Wherevogels lid een bruikleenovereenkomst te worden ondertekend. In de bruikleenovereenkomst worden de gestelde voorwaarden voor het gebruik van de Wherevogels Jeugdplan kleding bekrachtigd. De Wherevogels Jeugdplan kleding wordt alleen verstrekt na ondertekening van de bruikleenovereenkomst.

De bruikleenovereenkomst is te allen tijde door de vereniging opzegbaar zonder dat daarvoor een opzegtermijn in acht genomen hoeft te worden.

 
Retourneren Jeugdplan kleding

De bruikleenovereenkomst eindigt automatisch einde van elk voetbalseizoen (zomer). Inlevering van de in bruikleen gestelde Jeugdplan kleding geschiedt individueel op een nader gestelde datum en tijdstip door vereniging einde van het seizoen in de kantine van v.v. De Wherevogels. Enig mogelijk retentierecht wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Mocht een lid het Wherevogels lidmaatschap tijdens het voetbalseizoen beëindigen (b.v. door verhuizing), dan is opheffing van het lidmaatschap alleen mogelijk na inlevering van de in bruikleen gestelde Wherevogels Jeugdplan kleding. In dergelijke uitzonderlijke gevallen kan contact opgenomen worden met onze coördinator Jeugdplan kleding Marcel Kirsenstein (06-51664437).

Bij het onverhoopt niet inleveren van de in bruikleen gestelde Jeugdplan kleding, als gesteld in de bruikleenvoorwaarden, ontvangt spe(e)l(st)er een factuur ter hoogte van de nieuwwaarde van betreffende kleding inclusief administratiekosten. De factuur dient binnen 2 weken aan vereniging te zijn voldaan. Na overschrijding van die termijn zal vereniging tot incassering via een incassobureau overgaan. De daaruit voortvloeiende meerkosten zijn voor rekening van de spe(e)l(st)er.


Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!