Contributie v.v. De Wherevogels

De contributie Seizoen 2024-2025 is als volgt vastgesteld:

Categorie

Leeftijdscategorie op 1 januari

Contributie

Selectie

Senioren (zondag)

geboren voor 1-1-2002

260,00

290,00

Senioren (zaterdag)

geboren voor 1-1-2002

260,00

290,00

O 23

geboren op of na 1-1-2002 t/m 31-12-2005

260,00

 

O 19/18

geboren op of na 1-1-2006 t/m 31-12-2007

245,00

 

O 17/16

geboren op of na 1-1-2008 t/m 31-12-2009

230,00

 

O 15/14

geboren op of na 1-1-2010 t/m 31-12-2011

215,00

 

O 13/12

geboren op of na 1-1-2012 t/m 31-12-2013

195,00

 

O 11/10

geboren op of na 1-1-2014 t/m 31-12-2015

185,00

 

O 9/8

geboren op of na 1-1-2016 t/m 31-12-2017

175,00

 

O 7

Geboren op of na 1-1-2018 t/m 31-12-2018

145,00

 

Kabouters

(2019/2020)

90,00

 

Peuters

(2020/2022)

25,00

 

Vets Just4Fun

geboren voor 1-1-1989

60,00

 

Walking Football

geboren voor 1-1-1969

60,00

 

Meetrainen

 

100,00

 


Download
 HIER het inschrijfformulier!


  • Voor elk 3e lid uit een gezin geldt een korting van 50% op de contributie. De korting wordt verstrekt op het laagste contributietarief.

  • Voor elk 4e lid en volgende gezinsleden geldt een korting van 75% op de contributie. De korting c.q. kortingen worden verstrekt op de laagste contributietarieven.


Inning contributie

Voor het innen van de contributie maakt v.v. De Wherevogels sinds seizoen 2023-2024 gebruik van De Penningmaster. Hoe gaat dit in zijn werk?

  1. U als lid ontvangt voor aanvang van het nieuwe seizoen of na aanmelding als nieuw lid een welkomstmail. Via deze mail kunt u aangeven op welke wijze en in hoeveel termijnen (1 of 3) u de contributie wenst te betalen. De termijnen zullen opeenvolgend zijn. Te weten:

  2. Daarna ontvangt u een mail. In deze email staat naast het gekozen termijnbedrag een iDEAL-betaallink, om de betaling te vergemakkelijken.

  3. Mocht het ondanks bovenstaande niet lukken om op tijd te betalen dan kunt u contact opnemen met [email protected]  of met [email protected]

  4. Bij niet tijdige betaling wordt contact gezocht via telefoon, sms, brief, zodat u alsnog de mogelijkheid heeft om de contributie te betalen. Als betaling dan alsnog uitblijft zal schorsing van training en wedstrijd van het lid volgen, totdat het verschuldigde bedrag is ontvangen.

  5. Mocht betaling alsnog uitblijven dan wordt de vordering ter incasso gestuurd (en zijn de extra kosten voor u als lid).

U hoeft dus niet langer de contributie rechtstreeks op de bankrekening NL14 INGB 0000 2659 36 van v.v. De Wherevogels over te maken.

Houd er rekening mee dat bij opzegging tijdens het seizoen de volledige contributie verschuldigd blijft.

De wijze van facturering geschiedt
per e-mail. Het is dus van belang dat uw juiste e-mailadres bij onze ledenadministratie bekend is.

Is uw mailadres gewijzigd, dan dient u onze ledenadministratie per omgaande daarvan in kennis te stellen ([email protected]).Let op:
1. Indien u ouder bent dan 14 jaar, óf 14 jaar wordt in het jaar van inschrijving, bent u verplicht een kopie van een geldig legitimatiebewijs in te leveren.
2. Bij inschrijving dient inschrijfgeld te worden voldaan:

Het inschrijfgeld bedraagt € 12,50.

Het inschrijfgeld dient zelf onder vermelding van naam lid direct na aanmelding over gemaakt te worden op rekeningnummer NL14 INGB 0000 2659 36 t.n.v. v.v. De Wherevogels.

Doet u dat niet dan ontvangt u binnen circa 4 weken na inschrijving per mail een factuur voor het inschrijfgeld, aangevuld met administratiekosten ad € 10,00. Deze factuur zal worden gemaild naar het bij ons bekende mailadres. Als u geen mailadres hebt wordt de factuur per post aan u verstuurd; de administratiekosten bedragen dan € 15,00.


3. Na ontvangst van het inschrijfformulier zullen uw gegevens door de ledenadministrateur doorgegeven worden aan de betreffende coördinator. Deze zal contact met u opnemen over de teamindeling en de trainingstijden.LET OP: U gaat een lidmaatschap aan bij v.v. De Wherevogels tot einde van het seizoen (30 juni) Tussentijds opzeggen vrijwaart u niet van uw contributieverplichtingen tot het einde van het seizoen.Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!