Opzeggen v.v. De Wherevogels

Beëindigen lidmaatschap

Het lidmaatschap bij v.v. de Wherevogels wordt aangegaan voor een geheel verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 juni tot en met 31 mei. Volgens de statuten c.q. huishoudelijk regelement van de vereniging kan het verenigingslid, indien hij/zij dat wenst, het lidmaatschap beëindigen, dan wel een verzoek doen tot overschrijving naar een andere vereniging. Het beëindigen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk, bij voorkeur via dit online formulier of per e-mail, gedaan worden. Opzegging per e-mail stuurt u aan de ledenadministratie, via [email protected].

Opzegging van het Wherevogels lidmaatschap of overschrijven naar een andere voetbalvereniging dient conform de KNVB richtlijnen, vóór 15 juni plaats te vinden. Zonder bericht wordt na 15 juni het Wherevogels lidmaatschap automatisch verlengd voor één jaar. Vanwege de administratieve verwerking bij v.v. de Wherevogels dient het verzoek tot overschrijving of opzegging uiterlijk 1 juni door v.v. de Wherevogels te zijn ontvangen.

Tussentijdse opzegging is alleen mogelijk in geval van verhuizing verder dan 20 km met inachtneming van onderstaande voorwaarden:
- bij tussentijdse opzegging vanaf 1 juni t/m 31 augustus bedragen de kosten € 35,00;
- bij tussentijdse opzegging vanaf 1 september t/m 31 december is de helft van de contributiesom verschuldigd;
- bij tussentijdse opzegging vanaf 1 januari is de volledige contributiesom verschuldigd.

Bij tussentijdse opzegging met reden anders dan een verhuizing verder dan 20 km wordt door de vereniging geen contributie gerestitueerd en heeft het bestuur van v.v. De Wherevogels het recht om betreffend lid een sanctie ad € 125,00 op te leggen.

Uw opzegging wordt door de ledenadministratie aan u bevestigd.


* = verplicht
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!