VOG vv De Wherevogels

VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)

V.V. De Wherevogels wil een voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier voetbalt en zich thuis voelt. Naleving van de algemene normen en waarden en wederzijds respect staan om die reden hoog in het vaandel bij onze vereniging. Binnen onze vereniging moeten we gezamenlijk er ook alles aan  doen om zaken als treiteren en pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen tot een maximum te voorkomen.

Daartoe heeft v.v. De Wherevogels ook gedragsregels opgesteld en gepubliceerd. Iedereen wordt daarmee ook opgeroepen zich te houden aan de gedragsregels en bij overtreding daarvan melding te maken bij overtred(st)er en (bij herhalingen of het nalaten van opvolging daarvan) bij het Bestuur en/of de vertrouwenspersoon.

Deze gedragsregels van  De Wherevogels zijn HIER terug te vinden.


Ter aanvulling op dit streven heeft het bestuur daarom besloten om van de vrijwilligers (beginnende  per 1 januari 2016), die werken met minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking, een VOG te verlangen.

Wat is een VOG?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld training geven bij de sportvereniging of het begeleiden van een team.

Het verplicht stellen van een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, leiders of verzorgers. En het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan met kinderen, een functie bij onze vereniging kunnen uitoefenen.  We willen met het verplicht stellen van VOG van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met kinderen of kwetsbare groepen, laten zien dat we de veiligheid van alle leden serieus nemen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Wanneer een nieuwe trainer, coach of vrijwilliger zich aanmeldt en werkt met minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking dan zal dit gemeld moeten worden aan de coördinator van de desbetreffende letter , die dit vervolgens meldt aan het bestuur, via een email naar [email protected].  Voor de aanvraag VOG is nodig:

                               - Voorletters en achternaam vrijwilliger

                               - Geboortedatum

                               - E-mailadres

Vervolgens zal het bestuur de aanmelding VOG bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid doen. Dit gaat digitaal. De vrijwilliger ontvangt dan een email en handelt de aanvraag VOG verder zelf af. Hiervoor is een DigiD code nodig.

Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag beslist namens het Ministerie van Justitie of men een VOG krijgt. Dit duurt 1,5 tot 4 weken. Na goedkeuring ontvangt de vrijwilliger de VOG per post. De vrijwilliger zal deze VOG laten zien aan het bestuur en het origineel overhandigen.

Een flyer met de tekst rondom de VOG bij v.v. De Wherevogels kunt u  hier downloaden.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!