Contributie v.v. De Wherevogels

De contributie Seizoen 2020-2021 is als volgt vastgesteld:

Categorie Leeftijdscategorie op 1 januari Contributie Selectie
Senioren (zondag) geboren voor 1-1-2002 225,00 255,00
Senioren (zaterdag) geboren voor 1-1-2002 225,00 255,00
Special Forces geboren voor 1-1-2002 140,00  
O 19/18 geboren op of na 1-1-2002 t/m 31-12-2003 220,00  
O 17/16 geboren op of na 1-1-2004 t/m 31-12-2005 205,00  
O 15/14 geboren op of na 1-1-2006 t/m 31-12-2007 190,00  
O 13/12 geboren op of na 1-1-2008 t/m 31-12-2009 175,00  
O 11/10 geboren op of na 1-1-2010 t/m 31-12-2011 165,00  
O 9/8 geboren op of na 1-1-2012 t/m 31-12-2013 155,00  
Kabouters (2014/2015) 80,00  
Peuters (2015/2016) 12,50  
Vets Just4Fun geboren voor 1-1-1985 50,00  
Walking Football geboren voor 1-1-1965 50,00  
Meetrainen   90,00  


Download HIER het inschrijfformulier!

  • Voor elk 3e lid uit een gezin geldt een korting van 50% op de contributie. De korting wordt verstrekt op het laagste contributietarief.
  • Voor elk 4e lid en volgende gezinsleden geldt een korting van 75% op de contributie. De korting c.q. kortingen worden verstrekt op de laagste contributietarieven.


Let op:

Betaling van de contributie is een eigen verantwoordelijkheid van de leden. Dat houdt in dat leden zelf moeten zorg dragen dat de contributie tijdig aan de vereniging is voldaan.

  • Voor nieuwe leden is dat direct na inschrijving
  • Voor bestaande leden is dat vóór 15 juli


Het rekeningnummer van Wherevogels is NL14 INGB 0000 2659 36.

Indien onverhoopt de contributie bij nieuwe leden na 4 weken na inschrijving of bij bestaande leden vóór 15 juli niet is ontvangen, dan zal de vereniging een factuur opmaken van de contributie en extra € 10,00 administratiekosten per lid in rekening brengen. De factuur zal worden gemaild naar het bij ons bekende mailadres en dient binnen 2 weken te worden voldaan.

Is uw mailadres gewijzigd, dan dient u onze ledenadministratie per omgaande daarvan in kennis te stellen ([email protected]). Mocht onverhoopt de factuur niet per mail aan u verstuurd kunnen worden, dan zal de vereniging de factuur per post aanleveren. De vereniging zal in dat geval extra administratiekosten ad € 5,00 in rekening brengen. Indien de betalingstermijn van 2 weken na factuurdatum wordt overschreden impliceert dat uitsluiting van wedstrijden en trainingen.

Let op:
1. Indien u ouder bent dan 14 jaar, óf 14 jaar wordt in het jaar van inschrijving, bent u verplicht een kopie van een geldig legitimatiebewijs in te leveren.
2. Bij inschrijving dient inschrijfgeld te worden voldaan:

Het inschrijfgeld bedraagt € 12,50.

Ook betaling van het inschrijfgeld is, net zoals betaling van de contributie, een eigen verantwoordelijkheid. Het inschrijfgeld dient zelf m.v.v. naam lid zelf over gemaakt te worden op rekeningnummer NL14 INGB 0000 2659 36 t.n.v. v.v. De Wherevogels. Indien na vier weken na inschrijving het inschrijfgeld nog niet is voldaan, dan zal de vereniging dezelfde procedure aanhouden als hierboven is omschreven bij betaling van de contributie.

3. Na ontvangst van het inschrijfformulier zullen uw gegevens door de ledenadministrateur doorgegeven worden aan de betreffende coördinator. Deze zal contact met u opnemen over de teamindeling en de trainingstijden.


Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!